Khai trương Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện Grand View Palace Hạ Long

18/11/2020: Khai trương Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện GRAND VIEW PALACE HẠ LONG